bestyrelsen

Bestyrelsen i RcH består af 5 personer:
Formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen bliver valgt på RcH's ordinære generalforsamling, som afholdes i november måned.

Gitte E. Pedersen

Formand
Gitte E. Pedersen
Freltoftevej 7
5792 Årslev

Tlf.: 42 34 32 32
hausdischa@gmail.com

Opgaver:
Foreningens repræsentant i kreds 5 og ved Landsmøder
Referent ved sekretærens fravær
Rundsende mails fra kreds 5 til bestyrelse og relevante udvalg
Foreningens kontaktperson til Tingagerskolen (lokalebooking)


Heinz Honoré

Næstformand
Elsebeth Giessing
Tanghavevej 5
5883 Oure

Tlf.: 29 87 13 89
eik@c.dk

Opgaver:
Indkøb og vedligehold af træningsredskaber
Ansvarlig for oprydning i materialeskur
Bestyrelsens kontaktperson til Mountainbike klubben


Heinz Honoré

Kasserer
Lisbeth Christiansen

 


Opgaver:
Månedligt kasseregnskab
Budgetter og regnskaber til Faaborg Midtfyn Kommune
Til- og afmelding af medlemmer til Landsforeningen
Årsregnskab, status og lageroptælling
Indhente børneattester
Indkøb af bolde, liner mv.
Bestyrelsens repræsentant i foreningens instruktørudvalg


Heinz Honoré

Sekretær
Ulla Hansen
Parkvænget 32
5792 Årslev

Tlf.: 40 37 17 27
ulh@aarslevnet.dk

Opgaver:
Skrive referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling
Printe referater og nyhedsbreve fra kreds 5 til opslagstavle i klubhus
Kontaktperson til Faaborg Midtfyn Kommune og Hundestjernen. Bestyrelsens repræsentant i foreningens konkurrenceudvalg


Heinz Honoré

Bestyrelsesmedlem
Knud Erik Madsen


Opgaver:
Indkøb af kantine- og forbrugsvarer
Bestyrelsens repræsentant i foreningens aktivitetsudvalg 

 

 

Vi har også forskellige udvalg.

Aktivitetsudvalget

Medlemmer:
Knud Erik Madsen
Kirsten Hansen
Hanne Darlyng
Søren Pedersen
Dorte Munkholm

Ansvarsområder:
Fiduskonkurrence
Sommerafslutning
Medlemsfest

Opgaver i udvalget:
Invitation / Opslag
Sørge for materialer og hjælpere
Bestille lokaler og mad

Konkurrenceudvalget

Medlemmer:
Ulla Hansen
Heinz Honoré
Børge Pedersen
Louise B. Rasmussen

Ansvarsområder:
Kreds- og landsdækkende konkurrencer
Brugsprøver
Lokale konkurrencer og prøver

Opgaver i udvalget:
Invitation / program / dommersedler
Sørge for lokaler og arealer
Bestille dommere
Sørge for materialer og hjælpere
Kantinen

instruktørudvalget

Medlemmer:
Gitte E. Pedersen
Malene E. Pedersen
Dorte Munkholm

Ansvarsområder:
I samarbejde med bestyrelsen, at finde egnede træneremner
At tilmelde træneraspiranter til uddannelse
Sørge for at klubbens trænere efteruddannes med min. 1 kursus pr. år

Opgaver i udvalget:
Fordeling af trænere og hundeførere ud på hold ved sæsonopstart
Oprette og vedligeholde lister for fremmøde og vaccination/forsikring
Udarbejde brev til hundeførere ultimo oktober
At indkalde til trænermøder efter behov

Mødereferater
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at kontakte os