bestyrelsen

Bestyrelsen i RcH består af 5 personer:
Formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen bliver valgt på RcH's ordinære generalforsamling, som afholdes i november måned.

Malene Pedersen

Formand 
Malene Pedersen

Tlf.: 25 71 61 85
malene.e.pedersen@gmail.com

Opgaver:
Foreningens repræsentant i kreds 5 og ved Landsmøder.   
Referent ved sekretærens fravær.  
Rundsende mails fra kreds 5 til bestyrelse og relevante udvalg.  
Ligge konkurrencer / invitationer på
www.dch-tilmeld.dk  
Sende konkurrence resultater til webmaster.


Gitte E. Pedersen

Kasserer
Gitte E. Pedersen
Freltoftevej 7
5792 Årslev

Tlf.: 42 34 32 32
hausdischa@gmail.com

Opgaver:
Månedligt kasseregnskab.  
Budgetter og regnskaber til Faaborg Midtfyn Kommune.  
Til- og afmelding af medlemmer til Landsforeningen.  
Årsregnskab, status og lageroptælling.  
Indhente børneattester.  
Indkøb af bolde, liner mv.  
Bestyrelsens repræsentant i foreningens Trænerudvalg.


Mia Madsen

Sekretær
 
Mia J. Madsen
Nordmarken 3
5750 Ringe

Tlf.: 20 20 49 10
miajsen@hotmail.com

Opgaver:
Skrive referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.  
Printe referater og nyhedsbreve fra kreds 5 til opslagstavle i klubhus.  
Foreningens kontaktperson til Tingagerskolen (lokalebooking).  
Bestyrelsens repræsentant i foreningens Aktivitetsudvalg.


Heinz Honoré

Bestyrelsesmedlem
Heinz Honoré
Bjergvejen 48
5672 Broby

Tlf.: 20 20 33 95

bassedk@sol.dk

Opgaver:
Indkøb og vedligehold af spring, skilte mv.
Ansvarlig for oprydning af materialeskur.
Bestyrelsens repræsentant i foreningens Konkurrenceudvalg.


 

 

 

Vi har også forskellige udvalg.

Aktivitetsudvalget

Medlemmer:
Line Barfod
Kirsten Hansen
Mia J. Madsen

Ansvarsområder:
Fiduskonkurrence
Sommerafslutning
Medlemsfest

Opgaver i udvalget:
Invitation / Opslag
Sørge for materialer og hjælpere
Bestille lokaler og mad

Konkurrenceudvalget

Medlemmer:
Ulla Hansen
Mia J. Madsen
Børge Pedersen
Heinz Honoré - kontaktperson

Ansvarsområder:
Kreds- og landsdækkende konkurrencer
Brugsprøver
Lokale konkurrencer og prøver

Opgaver i udvalget:
Invitation / program / dommersedler
Sørge for lokaler og arealer
Bestille dommere
Sørge for materialer og hjælpere
Kantinen

Trænerudvalget

Medlemmer:
Malene E. Pedersen
Lennart Hummel
Gitte E. Pedersen

Ansvarsområder:
I samarbejde med bestyrelsen, at finde egnede træneremner
At tilmelde træneraspiranter til uddannelse
Sørge for at klubbens trænere efteruddannes med min. 1 kursus pr. år

Opgaver i udvalget:
Fordeling af trænere og hundeførere ud på hold ved sæsonopstart
Oprette og vedligeholde lister for fremmøde og vaccination/forsikring
Udarbejde brev til hundeførere ultimo oktober
At indkalde til trænermøder efter behov

Mødereferater
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at kontakte os