bestyrelsen

Bestyrelsen i RcH består af 5 personer:
Formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen bliver valgt på RcH's ordinære generalforsamling, som afholdes i november måned.

Mia Madsen

Formand 
Mia J. Madsen
Nordmarken 3
5750 Ringe

Tlf.: 20 20 49 10
miajsen@hotmail.com

Opgaver:
Foreningens repræsentant i kreds 5 og ved Landsmøder
Referent ved sekretærens fravær
Rundsende mails fra kreds 5 til bestyrelse og relevante udvalg
Foreningens kontaktperson til Tingagerskolen (lokalebooking)


Heinz Honoré

Næstformand
Heinz Honoré
Bjergvejen 48
5672 Broby

Tlf.: 20 20 33 95

bassedk@sol.dk

Opgaver:
Indkøb og vedligehold af træningsredskaber
Ansvarlig for oprydning i materialeskur
Bestyrelsens kontaktperson til Mountainbike klubben
Bestyrelsens repræsentant i foreningens konkurrenceudvalg


Gitte E. Pedersen

Kasserer
Gitte E. Pedersen
Freltoftevej 7
5792 Årslev

Tlf.: 42 34 32 32
hausdischa@gmail.com

Opgaver:
Månedligt kasseregnskab
Budgetter og regnskaber til Faaborg Midtfyn Kommune
Til- og afmelding af medlemmer til Landsforeningen
Årsregnskab, status og lageroptælling
Indhente børneattester
Indkøb af bolde, liner mv.
Bestyrelsens repræsentant i foreningens trænerudvalg


Heinz Honoré

Sekretær
Elsebeth Giessing
Tanghavevej 5
5883 Oure

Tlf.: 29 87 13 89
eik@c.dk

Opgaver:
Skrive referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling
Printe referater og nyhedsbreve fra kreds 5 til opslagstavle i klubhus
Kontaktperson til Faaborg Midtfyn Kommune og Hundestjernen


Heinz Honoré

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Hansen
Lufthavnvej 76
5270 Odense N

Tlf.: 41 17 45 45
lufthavnvej@hotmail.com

Opgaver:
Indkøb af kantine- og forbrugsvarer
Bestyrelsens repræsentant i foreningens aktivitetsudvalg


 

 

 

Vi har også forskellige udvalg.

Aktivitetsudvalget

Medlemmer:
Kirsten Hansen
Mia J. Madsen
Charlotte Andersen
Hanne Pedersen

Ansvarsområder:
Fiduskonkurrence
Sommerafslutning
Medlemsfest

Opgaver i udvalget:
Invitation / Opslag
Sørge for materialer og hjælpere
Bestille lokaler og mad

Konkurrenceudvalget

Medlemmer:
Ulla Hansen
Børge Pedersen
Malene E. Pedersen
Heinz Honoré - kontaktperson

Ansvarsområder:
Kreds- og landsdækkende konkurrencer
Brugsprøver
Lokale konkurrencer og prøver

Opgaver i udvalget:
Invitation / program / dommersedler
Sørge for lokaler og arealer
Bestille dommere
Sørge for materialer og hjælpere
Kantinen

Trænerudvalget

Medlemmer:
Malene E. Pedersen
Lennart Hummel
Gitte E. Pedersen
Dorte Munkholm

Ansvarsområder:
I samarbejde med bestyrelsen, at finde egnede træneremner
At tilmelde træneraspiranter til uddannelse
Sørge for at klubbens trænere efteruddannes med min. 1 kursus pr. år

Opgaver i udvalget:
Fordeling af trænere og hundeførere ud på hold ved sæsonopstart
Oprette og vedligeholde lister for fremmøde og vaccination/forsikring
Udarbejde brev til hundeførere ultimo oktober
At indkalde til trænermøder efter behov

Mødereferater
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at kontakte os