Bestyrelsen

Bestyrelsen i RcH består af 5 personer:
Formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen bliver valgt på RcH’s ordinære generalforsamling, som afholdes i november måned.

Formand
Gitte E. Pedersen
Freltoftevej 7
5792 Årslev

Tlf.: 42 34 32 32
hausdischa@gmail.com

Opgaver:
Foreningens repræsentant i kreds 5 og ved Landsmøder.
Rundsende mails fra kreds 5 til bestyrelse og relevante udvalg.
Indkøb af bolde, liner mv.
Printe referater og nyhedsbreve fra kreds 5 til opslagstavle i klubhus.
Bestyrelsens repræsentant i foreningens instruktørudvalg.

Næstformand
Elsebeth Giessing
Tanghavevej 5
5883 Oure

Tlf.: 29 87 13 89
eik@c.dk

Opgaver:
Referent ved sekretærens fravær.
Indhente børneattester.
Kontaktperson til Faaborg Midtfyn Kommune.
Kontaktperson til Hundestjernen.

Kasserer
Lisbeth Christiansen
Lydinge Mølle Vej 9
5750 Ringe

Tlf. 24 66 90 53
lisbethc66@gmail.com

Opgaver:
Månedligt kasseregnskab.
Budgetter og regnskaber til Faaborg Midtfyn Kommune.
Til- og afmelding af medlemmer til Landsforeningen.
Årsregnskab, status og lageroptælling.
Indkøb af kantine- og forbrugsvarer.
Kontakt til aktuel bonde vedr. græsslåning Hotelgrunden.

Sekretær
Ulla Hansen
Parkvænget 32
5792 Årslev

Tlf.: 40 37 17 27
ulh@aarslevnet.dk

Opgaver:
Skrive referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling.
Bestyrelsens kontaktperson til Mountainbikeklubben.
Bestyrelsens repræsentant i foreningens konkurrenceudvalg.

Bestyrelsesmedlem
Knud Erik Madsen
Nyvej 26
5750 Ringe

Tlf. 23 21 88 55
kensen@mail.dk

Opgaver:
Indkøb og vedligehold af træningsredskaber.
Foreningens kontaktperson til Tingagerskolen (lokalebooking).
Bestyrelsens repræsentant i foreningens aktivitetsudvalg.

De forskellige udvalg i foreningen

Aktivitetsudvalget

Medlemmer:
Knud Erik Madsen
Hanne Darlyng
Søren Pedersen

Ansvarsområder:
Fiduskonkurrence
Sommerafslutning
Medlemsfest

Opgaver i udvalget:
Invitation / Opslag
Sørge for materialer og hjælpere
Bestille lokaler og mad

 

Konkurrenceudvalget

Medlemmer:
Ulla Hansen
Pia Andersen
Lotte Vett

Ansvarsområder:
Kreds- og landsdækkende konkurrencer
Brugsprøver
Lokale konkurrencer og prøver

Opgaver i udvalget:
Invitation / program / dommersedler
Sørge for lokaler og arealer
Bestille dommere
Sørge for materialer og hjælpere
Kantinen

 

Instruktørudvalget

Medlemmer:
Gitte E. Pedersen
Malene E. Pedersen
Dorte Munkholm
Kathrine Laurent

Ansvarsområder:
I samarbejde med bestyrelsen, at finde egnede træneremner
At tilmelde træneraspiranter til uddannelse
Sørge for at klubbens trænere efteruddannes med min. 1 kursus pr. år

Opgaver i udvalget:
Fordeling af trænere og hundeførere ud på hold ved sæsonopstart
Oprette og vedligeholde lister for fremmøde og vaccination/forsikring
Udarbejde brev til hundeførere ultimo oktober
At indkalde til trænermøder efter behov

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at kontakte BESTYRELSEN eller WEBMASTER