Mødereferater

Referat bestyrelsesmøde 17.12 2018

Referat bestyrelsesmøde 08.12 2018

Referat trænermøde 01.12 2018

Referat ekstraordinær generalforsamling 2018

Referat ordinære generalforsamling 2018

Referat bestyrelsesmøde 28.10 2018

Referat bestyrelsesmøde 19.09 2018

Referat trænermøde 26.09 2018

Referat af møde vedr. Hundens Dag 2018- opfølgning

Referat af møde vedr. Hundens Dag 2018

Referat trænerudvalgsmøde 01.08 2018

Referat af møde vedr. Fidusdag 2018

Referat bestyrelsesmøde 20.06 2018 med bilag

Referat trænerudvalgsmøde 02.05 2018

Referat bestyrelsesmøde 24.04 2018

Referat bestyrelsesmøde 21.03 2018

Referat trænermøde 04.04 2018

Referat trænerudvalgsmøde 15.01 2018

Referat bestyrelsesmøde 08.01 2018

Referat trænermøde 06.12 2017

Referat bestyrelsesmøde 04.12 2017

Referat ordinære generalforsamling 2017

Referat bestyrelsesmøde 30.10 2017

Referat trænermøde 20.09 2017

Referat bestyrelsesmøde 04.09 2017

Referat trænermøde 21.06 2017

Referat bestyrelsesmøde 12.06 2017

Referat bestyrelsesmøde 02.03 2017

Referat af ekstraordinær generalforsamling 30.01 2017

Referat trænerudvalgsmøde 09.01 2017

Referat bestyrelsesmøde 11.01 2017

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at kontakte os